Пон - Пет: 07:30-20:00 | Саб: 08:00-15:00 02 / 2741 000 ; 071 / 321 017 КОВИД-19 Тестирање Пон-Нед: 07:30-22:00
Бул. Борис Трајковски бр.62
Кисела Вода, Скопје
Мајаковски бр.3
Центар, Скопје

Политика на приватност

Кои информации ги собираме?

За време на посетата на интернет-страницата, вашата приватност целосно се почитува.

При посета на интернет-страницата, НИКОБ ЛАБ ги обработува вашите лични податоци (лични податоци за идентификација), само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страница заради користење на нашите услуги и производи, и само оние лични податоци што Вие лично ги внесувате при регистрација, со цел да станете корисник на услугите преку нашиот веб-сајт или кога барате да ви доставуваме информации преку адреса за електронска пошта.

Личните податоци кои се собираат зависат од тоа дали пристапувате како посетител или сте наш регистриран корисник, при што можат да се соберат следниве лични податоци: име и презиме, назив и седиште на фирма, адреса за е-пошта, телефонски број матичен број ако сте физичко лице и сл.

За кои цели се користат собраните податоци и информации?

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработката на вашите лични податоци за друга цел може да се врши единствено врз основа на ваша претходна согласност. 

Како наш корисник, имате право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства за комуникација, да ја повлечете согласноста за обработка на личните податоци, целосно или како дел од вашите лични податоци кои претходно биле прибрани, обработувани и чувани.

На кој начин се врши обработката на личните податоци?

Обработката на вашите лични податоци НИКОБ ЛАБ Скопје ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија преземајќи ги сите пропишани технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага. Вработените во НИКОБ ЛАБ Скопје се обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните податоци) до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни задачи.

Личните податоци може да се откријат само на надлежни органи во со закон предвидена постапка.

За сите допонителни информации, прашања или забелешки во врска со заштита на личните податоци, субјектите на лични податоци можат да достават мејл до Офицерот за заштита на лични податоци на следната мејл адреса sanja.sima@nikoblab.mk