Пон - Пет: 07:30-20:00 | Саб: 07:30-15:00 02 / 2741 000 ; 071 / 321 017
Бул. Борис Трајковски бр.62
Кисела Вода, Скопје

Ценовник

Шифра

Анализи

Цена

 

Хематолошки статус

 

HE-1

Комплетна крвна слика

240 ден.

HE-2

Седиментација на еритоцити

120 ден.

HE-3

Серумско железо

200 ден.

HE-4

Феритин

800 ден.

HE-5

Трансферин

600 ден.

 

Уринарен статус

 

UR-1

Уринарен статус со седимент

180 ден.

 

Протеински статус

 

PR-1

Тотални протеини

120 ден.

PR-2

Албумини

120 ден.

PR-3

Глобулини

100 ден.

 

Глициден статус

 

GL-1

Гликемија

100 ден.

GL-2

HbA1c

700 ден.

GL-3

OGTT

500 ден.

GL-4

Инсулин

1200 ден.

GL-5

Резистенција кон инсулин

3000 ден.

 

Липиден статус

 

LI-1

Холестерол

150 ден.

LI-2

Триглицериди

150 ден.

LI-3

HDL

200 ден.

LI-4

LDL

240 ден.

 

Деградациони продукти

 

DG-1

Уреа

100 ден.

DG-2

Креатинин

100 ден.

DG-3

Мочна киселина (Acidum uricum)

120 ден.

DG-4

Тотален Билирубин

100 ден.

DG-5

Директен Билирубин

150 ден.

DG-6

Индиректен Билирубин

100 ден.

 

Ензимски статус

 

ES-1

ALP (Алкална фосфатаза)

110 ден.

ES-2

AST (Аспартат аминотрансфераза)

100 ден.

ES-3

ALT (Аланин трансаминаза)

100 ден.

ES-4

LDH (Лактат дехидрогеназа)

150 ден.

ES-5

gGT (гама Глутамил трансфераза)

150 ден.

ES-6

a-Amilaza

200 ден.

ES-7

Lipaza

350 ден.

ES-8

CK

150 ден.

 

Електролитен статус

 

ELS-1

Натриум,Kалиум,Калциум јонизиран

450 ден.

ELS-2

Натриум

150 ден.

ELS-3

Калиум

150 ден.

ELS-4

Хлориди

150 ден.

ELS-5

Калциум јонизиран

200 ден.

ELS-6

Калциум вкупен

150 ден.

ELS-7

Магнезиум

150 ден.

ELS-8

Фосфор

300 ден.

 

Имунолошки статус

 

IMS-1

IgA

300 ден.

IMS-2

IgG

300 ден.

IMS-3

IgM

300 ден.

IMS-4

IgE

1100 ден.

IMS-5

C3

480 ден.

IMS-6

C4

480 ден.

IMS-7

CRP

350 ден.

IMS-8

ASO

800 ден.

IMS-9

RF

800 ден.

 

Репродуктивни хормони

 

RH-1

FSH

960 ден.

RH-2

LH

960 ден.

RH-3

E2

1000 ден.

RH-4

Prolactin

960 ден.

RH-5

Progesteron

960 ден.

RH-6

Testosteron

960 ден.

RH-7

bHCG

960 ден.

RH-8

AMH

3500 ден.

 

Тироидни хормони

 

TH-1

TSH

700 ден.

TH-2

f-T3

700 ден.

TH-3

f-T4

700 ден.

TH-4

t-T3

700 ден.

TH-5

t-T4

700 ден.

TH-6

Anti TPO

1200 ден.

TH-7

Anti Tg

1200 ден.

 

Коскен метаболизам

 

KM-1

Vit.D

1800 ден.

KM-2

Intact PTH

1000 ден.

 

Туморски маркери

 

TM-1

CEA

1050 ден.

TM-2

CA 19-9 (GI-MA)

1300 ден.

TM-3

CA 125 (OM-MA)

1100 ден.

TM-4

CA 15-3 (BR-MA)

1100 ден.

TM-5

AFP

1100 ден.

TM-6

Total PSA

960 ден.

TM-7

Free PSA

960 ден.

TM-8

HE4

2400 ден.

TM-9

Roma index (HE4+CA 125)

3000 ден.

 

Серолошки статус

 

SS-1

Anti HBs

1000 ден.

SS-2

Anti HBs Ag II

1000 ден.

SS-3

Anti HBc II

1200 ден.

SS-4

Anti HCV

1200 ден.

SS-5

HIV

1200 ден.

 

Коагулација

 

CO-1

PT-Протромбинско време

350 ден.

CO-2

APTT-Активирано протромбинско време

350 ден.

CO-3

TT-Тромбинско време

350 ден.

CO-4

LA-screen

2000 ден.

CO-5

DDI

1500 ден.

CO-6

INR

400 ден.

 

Фибриноген

480 ден.

CO-7

Screen hemostaza (PT,APTT,TT)

1000 ден.

CO-8

Hemostaza,DDI,KKS

2200 ден.

 

Срцеви биомаркери

 

SB-1

Тропонин I

1150 ден.

SB-2

Хомоцистеин

2000 ден.

SB-3

PCT

2500 ден.

 

Ковид 19

 

COV-1

Брз тест за Covid 19

500 ден.

COV-2

Sars Cov IgM

800 ден.

COV-3

Sars Cov IgG

800 ден.

COV-4

Sars Cov IgG II (RBD)

1800 ден.

 

АВТОАНТИТЕЛА – Системски

 

AS-1

ANA

800 ден.

AS-3

Anti SS-A

700 ден.

AS-4

Anti SS-B

700 ден.

AS-5

ENA Screen (Sm/RNP; Sm;SS-A; SS-B; Scl-70; Jo-1)

800 ден.

AS-6

Anti dsDNA

700 ден.

AS-7

MPO (p-ANCA)

700 ден.

AS-8

aCCP

1000 ден.

AS-9

Helycobacter py. IgG

900 ден.

 

АВТОАНТИТЕЛА – Антифосфолипидни

3600 ден.

AFA-1

Anti Cardiolipin IgG

700 ден.

AFA-2

Anti Cardiolipin IgM

700 ден.

AFA-3

Anti B2GPI IgG

700 ден.

AFA-4

Anti B2GPI IgM

700 ден.

 

Витамини

 

VIT-1

Folna

1400 ден.

VIT-2

B-12

1800 ден.

 

 

 

 

 

 

 

АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ

 

AL-1

Педијатриски панел (30 алергени)

3000 ден.

AL-2

Инхалационен панел (30 алергени)

3000 ден.

AL-3

Инхалационен панел (20 алергени)

2000 ден.

AL-4

Инхалационен панел 2 (20 алергени)

2000 ден.

AL-5

Прехрамбен панел (30 алергени)

3000 ден.

AL-6

Прехрамбен панел (10 алергени)

1500 ден.

 

 

 

 

 

 

 

МОЛЕКУЛАРНИ ТЕСТОВИ

 

PCR-1

RT-qPCR детекција на Sars –Cov-2

1000 ден.

PCR-3

RT-qPCR детекција на Sars –Cov-2 (во домашни услови)

2000 ден.

PCR-4

Брз RT-qPCR на Sars-CoV-2

2500 ден.

PCR-5

HPV – Хуман папилома вирус скрининг и генотипизација на 16 високоризични и 8 нискоризични генотипови.

2200 ден.

PCR-6

STI – Панел за молекуларна детекција на сексуално преносливи инфекции (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae)

1800 ден.

PCR-7

Молекуларна детекција на Chlamydia trachomatis

1400 ден.

PCR-8

Генетски панел за тромбофилија – Детекција на 6 полиморфизми во гените за фактори FII, FV, MTHFR C677, MTHFR A1298, PAI, FXIII

2500 ден.

 

 

 

 

Дополнителни услуги

 

DD-1

Домашна посета 1 зона

500 ден.

DD-2

Домашна посета 2 зона

800 ден.

DD-3

Домашна посета 3 зона

1200 ден.

 

 

 

DD-4

За пакет помал од 1000 ден не вршиме домашна посета