Пон - Пет: 07:30-20:00 | Саб: 08:00-15:00 02 / 2741 000 ; 071 / 321 017 КОВИД-19 Тестирање Пон-Нед: 07:30-22:00
Бул. Борис Трајковски бр.62
Кисела Вода, Скопје
Мајаковски бр.3
Центар, Скопје

Ценовник

Шифра

Анализи

 

Цена

 

Хематолошки статус

 

 

HE-1

Комплетна крвна слика

ACC

200 ден.

HE-2

Седиментација на еритоцити

GRAV

100 ден.

HE-3

Серумско железо

PHO

200 ден.

HE-4

Феритин

PHO

700 ден.

HE-5

Трансферин

PHO

500 ден.

HE-6

TIBC

PHO

450 ден.

HE-7

UIBC

PHO

150 ден.

HE-8

Сатурација на трансферин

PHO

200 ден.

 

Уринарен статус

 

 

UR-1

Уринарен статус со седимент

DUro

180 ден.

 

Фецес

 

 

FE-1

Окултно крварење во фецес

R

400 ден.

 

Протеински статус

 

 

PR-1

Тотални протеини

PHO

100 ден.

PR-2

Албумини

PHO

100 ден.

PR-3

Глобулини

PHO

100 ден.

PR-4

Протениурија 24 h

PHO

500 ден.

 

Глициден статус

 

 

GL-1

Гликемија

PHO

100 ден.

GL-2

HbA1c

 

700 ден.

GL-3

OGTT

PHO

400 ден.

GL-4

Инсулин

CMIA

1200 ден.

GL-5

Резистенција кон инсулин

CMIA

3000 ден.

 

Липиден статус

 

 

LI-1

Холестерол

PHO

120 ден.

LI-2

Триглицериди

PHO

120 ден.

LI-3

HDL

PHO

120 ден.

LI-4

LDL

PHO

120 ден.

 

Деградациони продукти

 

 

DG-1

Уреа

PHO

100 ден.

DG-2

Креатинин

PHO

100 ден.

DG-3

Мочна киселина (Acidum uricum)

PHO

120 ден.

DG-4

Тотален Билирубин

PHO

100 ден.

DG-5

Директен Билирубин

PHO

150 ден.

DG-6

Индиректен Билирубин

PHO

100 ден.

 

Ензимски статус

 

 

ES-1

ALP

PHO

110 ден.

ES-2

AST

PHO

100 ден.

ES-3

ALT

PHO

100 ден.

ES-4

LDH

PHO

150 ден.

ES-5

gGT

PHO

150 ден.

ES-6

a-Amilaza

PHO

200 ден.

ES-7

Lipaza

PHO

350 ден.

ES-8

CK

PHO

150 ден.

 

Електролитен статус

 

 

ELS-1

Натриум,Kалиум,Калциум јонизиран

EA

450 ден.

ELS-3

Хлориди

PHO

150 ден.

ELS-4

Калциум вкупен

EA

150 ден.

ELS-5

Магнезиум

PHO

150 ден.

ELS-6

Фосфор

PHO

300 ден.

ELS-7

Гасни анализи

EA

800 ден.

 

Имунолошки статус

 

 

IMS-1

IgA

TURB

300 ден.

IMS-2

IgG

TURB

300 ден.

IMS-3

IgM

TURB

300 ден.

IMS-4

IgE

TURB

1100 ден.

IMS-5

C3

PHO

450 ден.

IMS-6

C4

PHO

450 ден.

IMS-7

CRP

PHO

300 ден.

IMS-8

ASO

TURB

500 ден.

IMS-9

RF

PHO

1000 ден.

 

Репродуктивни хормони

 

 

RH-1

FSH

CMIA

800 ден.

RH-2

LH

CMIA

800 ден.

RH-3

E2

CMIA

1200 ден.

RH-4

Prolactin

CMIA

800 ден.

RH-5

Progesteron

CMIA

800 ден.

RH-6

Testosteron

CMIA

800 ден.

RH-7

bHCG

CMIA

800 ден.

RH-8

AMH

ELISA

3500 ден.

RH-9

VEGF-R1

ELISA

2500 ден.

RH-10

PIGF

ELISA

2500 ден.

 

Тироидни хормони

 

 

TH-1

TSH

CMIA

700 ден.

TH-2

f-T3

CMIA

700 ден.

TH-3

f-T4

CMIA

700 ден.

TH-4

t-T3

CMIA

700 ден.

TH-5

t-T4

CMIA

700 ден.

TH-6

Anti TPO

CMIA

1100 ден.

TH-7

Anti Tg

CMIA

1100 ден.

TH-8

T-Uptake

CMIA

1200 ден.

 

Коскен метаболизам

 

 

KM-1

Vit.D

CMIA

1800 ден.

KM-2

Intact PTH

CMIA

1000 ден.

 

Туморски маркери

 

 

TM-1

CEA

CMIA

800 ден.

TM-2

CA 19-9 (GI-MA)

CMIA

800 ден.

TM-3

CA 125 (OM-MA)

CMIA

800 ден.

TM-4

CA 15-3 (BR-MA)

CMIA

800 ден.

TM-5

AFP

CMIA

850 ден.

TM-6

PSA

CMIA

800 ден.

TM-7

Free PSA

CMIA

800 ден.

TM-8

HE4

CMIA

2400 ден.

TM-9

Roma index (HE4+CA 125)

 

3000 ден.

 

Адренални и хипофизарни хормони

 

 

AHH-1

Cortisol

CMIA

1000 ден.

 

Серолошки статус

 

 

SS-1

Anti HBs

CMIA

800 ден.

SS-2

Anti HBs Ag II

CMIA

900 ден.

SS-3

Anti HBc II

CMIA

1100 ден.

SS-4

Anti HCV

CMIA

1000 ден.

SS-5

HIV

CMIA

1000 ден.

 

Коагулација

 

 

CO-1

PT-Протромбинско време

HWS

350 ден.

CO-2

APTT-Активирано протромбинско време

HWS

350 ден.

CO-3

TT-Тромбинско време

HWS

350 ден.

CO-4

APC-R

HWS

3000 ден.

CO-5

LA-screen

HWS

2000 ден.

CO-6

DDI

TRF

1500 ден.

CO-7

INR

HWS

400 ден.

CO-8

Screen hemostaza (PT,APTT,TT)

HWS

1000 ден.

CO-9

Hemostaza,DDI,KKS

HWS

2200 ден.

 

Срцеви биомаркери

 

 

SB-1

Тропонин I

CMIA

1000 ден.

SB-2

Хомоцистеин

CMIA

1800 ден.

SB-3

CK-MB

TRF

450 ден.

SB-4

Миоглобин

TRF

 

SB-5

NT-proBNP

TRF

 

SB-6

PCT

CMIA

2500 ден.

SB-7

ChE

PHO

300 ден.

 

Ковид 19

 

 

COV-1

Брз тест за Covid 19

R

1000 ден.

COV-2

Sars Cov IgM

CMIA

800 ден.

COV-3

Sars Cov IgG

CMIA

800 ден.

COV-4

Sars Cov IgG II (RBD)

CMIA

1800 ден.

COV-5

Covid 19 пакет

 

6000 ден.

COV-6

Пост Covid 19 пакет

 

8000 ден.

 

АВТОАНТИТЕЛА – Орган специфични

 

 

AOS-1

Anti GPC – желудник

ELISA-SMC

1000 ден.

AOS-2

Anti M2 – црн дроб

ELISA-SMC

1000 ден.

AOS-3

Anti GBM – бубрег

ELISA-SMC

1000 ден.

 

АВТОАНТИТЕЛА – Системски

 

 

AS-1

ANA

ELISA

700 ден.

AS-2

CIC

ELISA-SMC

800 ден.

AS-3

Anti SS-A

ELISA-SMC

700 ден.

AS-4

Anti SS-B

ELISA-SMC

700 ден.

AS-5

Anti Sm

ELISA-SMC

700 ден.

AS-6

Anti Sm/RNP

ELISA-SMC

700 ден.

AS-7

Anti Jo-1

ELISA-SMC

700 ден.

AS-8

Anti Scl -70

ELISA-SMC

700 ден.

AS-9

Anti dsDNA

ELISA-SMC

700 ден.

AS-10

Anti ssDNA

ELISA-SMC

700 ден.

AS-11

MPO (p-ANCA)

ELISA-SMC

700 ден.

AS-12

PR3 (c-ANCA)

ELISA-SMC

700 ден.

AS-13

ANCA hs

ELISA-SMC

800 ден.

AS-14

aCCP

ELISA-SMC

1000 ден.

 

АВТОАНТИТЕЛА – Антифосфолипидни

 

3600 ден.

AFA-1

Anti Cardiolipin IgA

ELISA-SMC

700 ден.

AFA-2

Anti Cardiolipin IgG

ELISA-SMC

700 ден.

AFA-3

Anti Cardiolipin IgM

ELISA-SMC

700 ден.

AFA-4

Anti B2GPI IgA

ELISA-SMC

700 ден.

AFA-5

Anti B2GPI IgG

ELISA-SMC

700 ден.

AFA-6

Anti B2GPI IgM

ELISA-SMC

700 ден.

 

АВТОАНТИТЕЛА – Целијакија

 

 

AC-1

Anti Gliadin IgA

ELISA-SMC

700 ден.

AC-2

Anti Gliadin IgG

ELISA-SMC

700 ден.

AC-3

Anti t-Tg IgA

ELISA-SMC

1000 ден.

AC-4

Anti t-Tg IgG

ELISA-SMC

1000 ден.

AC-5

DGP screen

ELISA-SMC

800 ден.

 

АВТОАНТИТЕЛА – Alegria

 

 

AA-1

ANA Detect

ELISA -SMC

700 ден.

AA-2

Anti ASCA IgA (anti Saccharomyces cerevisiae Ag)

ELISA -SMC

700 ден.

AA-3

Anti ASCA IgG (anti Saccharomyces cerevisiae Ag)

ELISA -SMC

700 ден.

AA-4

Calprotectin (vo stolica)

ELISA -SMC

1500 ден.

 

Витамини

 

 

VIT-1

Folna

CMIA

1400 ден.

VIT-2

B-12

CMIA

1500 ден.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Дополнителни услуги

 

 

DD-1

Домашна посета 1 зона

 

400 ден.

DD-2

Домашна посета 2 зона

 

700 ден.

DD-3

Домашна посета 3 зона

 

1000 ден.

DD-4

За пакет помал од 1000 ден не вршиме домашна посета