Пон - Пет: 08:00-15:00 | Саб: 08:00-14:00 02 / 2741 000 ; 070 / 271 662
Бул. Борис Трајковски бр.62
Кисела Вода, Скопје

Ценовник

Шифра Анализи Цена
  Хематолошки статус  
HE-1 Комплетна крвна слика 240 ден.
HE-2 Седиментација на еритоцити 120 ден.
HE-3 Серумско железо 200 ден.
HE-4 Феритин 800 ден.
HE-5 Трансферин 800 ден.
  Уринарен статус  
UR-1 Уринарен статус со седимент 180 ден.
  Протеински статус  
PR-1 Тотални протеини 120 ден.
PR-2 Албумини 120 ден.
PR-3 Глобулини 100 ден.
  Глициден статус  
GL-1 Гликемија 100 ден.
GL-2 HbA1c 700 ден.
GL-4 Инсулин 1200 ден.
  Липиден статус  
LI-1 Холестерол 150 ден.
LI-2 Триглицериди 150 ден.
LI-3 HDL 200 ден.
LI-4 LDL 240 ден.
  Деградациони продукти  
DG-1 Уреа 100 ден.
DG-2 Креатинин 100 ден.
DG-3 Мочна киселина (Acidum uricum) 120 ден.
DG-4 Тотален Билирубин 100 ден.
DG-5 Директен Билирубин 150 ден.
DG-6 Индиректен Билирубин 100 ден.
  Ензимски статус  
ES-1 ALP (Алкална фосфатаза) 110 ден.
ES-2 AST (Аспартат аминотрансфераза) 100 ден.
ES-3 ALT (Аланин трансаминаза) 100 ден.
ES-4 LDH (Лактат дехидрогеназа) 150 ден.
ES-5 gGT (гама Глутамил трансфераза) 150 ден.
ES-6 a-Amilaza 200 ден.
ES-7 Lipaza 350 ден.
ES-8 CK 150 ден.
  Електролитен статус  
ELS-2 Натриум 150 ден.
ELS-3 Калиум 150 ден.
ELS-4 Хлориди 150 ден.
ELS-5 Калциум јонизиран 350 ден.
ELS-6 Калциум вкупен 150 ден.
ELS-7 Магнезиум 150 ден.
ELS-8 Фосфор 300 ден.
  Имунолошки статус  
IMS-1 IgA 450 ден.
IMS-2 IgG 450 ден.
IMS-3 IgM 450 ден.
IMS-4 IgE 1100 ден.
IMS-7 CRP 350 ден.
IMS-8 ASO 400 ден.
IMS-9 RF 400 ден.
  Репродуктивни хормони  
RH-1 FSH 960 ден.
RH-2 LH 960 ден.
RH-3 E2 1000 ден.
RH-4 Prolactin 960 ден.
RH-5 Progesteron 960 ден.
RH-6 Testosteron 960 ден.
RH-7 bHCG 960 ден.
  Тироидни хормони  
TH-1 TSH 700 ден.
TH-2 f-T3 700 ден.
TH-3 f-T4 700 ден.
TH-4 t-T3 700 ден.
TH-5 t-T4 700 ден.
TH-6 Anti TPO 1200 ден.
TH-7 Anti Tg 1200 ден.
  Коскен метаболизам  
KM-1 Vit.D 1800 ден.
KM-2 Intact PTH 1000 ден.
  Туморски маркери  
TM-1 CEA 1050 ден.
TM-2 CA 19-9 (GI-MA) 1300 ден.
TM-3 CA 125 (OM-MA) 1100 ден.
TM-4 CA 15-3 (BR-MA) 1100 ден.
TM-5 AFP 1100 ден.
TM-6 Total PSA 960 ден.
TM-7 Free PSA 960 ден.
TM-8 HE4 2400 ден.
TM-9 Roma index (HE4+CA 125) 3000 ден.
  Серолошки статус  
SS-2 Anti HBs Ag II 1000 ден.
SS-4 Anti HCV 1200 ден.
SS-5 HIV 1200 ден.
  Коагулација  
CO-5 DDI 1500 ден.
  Ковид 19  
COV-1 Брз тест за Covid 19 500 ден.
  АВТОАНТИТЕЛА – Системски  
AS-1 ANA 800 ден.
AS-3 Anti SS-A 700 ден.
AS-4 Anti SS-B 700 ден.
AS-5 ENA Screen (Sm/RNP; Sm;SS-A; SS-B; Scl-70; Jo-1) 800 ден.
AS-6 Anti dsDNA 700 ден.
AS-7 MPO (p-ANCA) 700 ден.
AS-8 aCCP 1000 ден.
AS-9 Helycobacter py. IgG 900 ден.
  Витамини  
VIT-2 B-12 1800 ден.